Айпіо-аудит,консалтинг.

(044) 333 91 64

(067) 333 91 64

(099) 333 91 64

ЯК ОБРАТИ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

для проведення обов’язкового аудиту


1 січня 2018 року набрав чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який визначив правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та врегулював відносини, що виникають при їх впровадженні.

Незважаючи на, поки що, безліч питань, які виникають навколо деяких норм закону, вже стало зрозумілим, що задля продовження провадження діяльності з обов’язкового аудиту в нових умовах, аудиторським фірмам доведеться докласти чимало зусиль. Серед вимог до таких аудиторських фірм статтею 23 закону визначається: незалежність та об’єктивність, запровадження системи внутрішнього контролю, процедур реєстрації та обліку фактів, інформація про які підлягає фіксації та розкриттю, достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, достатній рівень забезпеченності працівниками за основним місцем роботи, запровадження механізмів реєстрації та розв’язання нестандартних ситуацій, та багато іншого.

Серед безлічі вимог хотілося б виділити такі, на які замовникам аудиторських послуг варто звернути увагу, та при обранні аудиторської фірми перевірити виконання хоча б таких мінімальних вимог:


Вимоги для аудиторських фірм, що можуть робити обов'язковий аудит Порядок прийняття рішення

Крім зазначених вище вимог до суб’єктів аудиторської діяльності законодавець не забув подбати і про підприємства, яким саме і необхідно проходити щорічний аудит. В ст.29 закону детально описано, яким чином підприємства, що підлягають обов’язковому аудиту, повинні призначати аудитора. І, незважаючи на те, що зазначене в цій статті йде в розріз з іншими законами, вважаємо за необхідно довести до Вашого відома наступну норму:

Суб’єкт аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів.

Враховуючи установлений на сьогоднішній день порядок скликання загальних зборів акціонерів (учасників) з обов’язковим повідомленням не менш як за 30 днів до зборів, призначення та заміна аудиторської фірми перестає бути простою та швидкою процедурою. Тому всім нам доведеться звикати, що до обрання аудитора доведеться підходити з усієї серйозністю.

Не можна поєднувати

Якщо Ви вже замислюєтесь над вибором аудиторської фірми, або співпрацюєте з компанією, яка потенційно може надавати послуги з обов’язкового аудиту, зверніть увагу ще на таку річ - Закон встановлює обмеження на одночасне надання підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансових послуг та деяких неаудиторських послуг. Повний перелік наведений нижче:

Аудиторам не можна поєднувати

Виключення щодо надання послуг з оцінки наведені у ст.6 Закону.

При цьому аудитори можуть провадити викладацьку, творчу та наукову діяльність, підготовку публікацій з отриманням відповідних гонорарів.

Нагадуємо, що з поняттям «підприємства, що становлять суспільний інтерес» ми вже розбиралися в окремій темі, з якою Ви можете ознайомитися за посиланням.

Чекаємо на Ваші зауваження, пропозиції або питання щодо наведеної в даному розділі інформації!