Айпіо-аудит,консалтинг.

(044) 333 91 64

(067) 333 91 64

(099) 333 91 64

ЧОМУ МИ?

Чому ми?

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

Аудиторські послуги надає Товариство зобмеженою відповідальністю «Айпіо-аудит» - незалежна аудиторська фірма, що працює на ринку України з 2008 року.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ РОЗКРИТТЮ

назва аудиторської фірми – Товариство зобмеженою відповідальністю «Айпіо-аудит»;
ідентифікаційний код – 36201704;
адреса місцезнаходження – 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок 6, кімната 40;
контактний телефон – (044) 333-91-64;
адреса електронної пошти - ipoukraine@gmail.com
Директор аудиторської фірми – Василенко Андрій Олексійович (сертифікат аудитора №006965, виданий рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012 року, номер реєстрації в реєстрі 100704). Відповідальність за внутрішній контроль якості покладена на директора.

ЩОДО СВІДОЦТВ ТА РЕЄСТРІВ

  • наша компанія надає аудиторські послуги на підставі включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №4222;
  • наша компанія включена до розділу Реєстру «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
  • у жовтні 2013р., у березні 2018р. наша компанія успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яка створена на фірмі відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Згідно рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2018 року №356/4 було видане СВІДОЦТВО про відповідність системи контролю якості №0767.

ЩОДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ

Основні принципи та процедури системи внутрішнього контролю якості викладено та закріплено у Положенні з контролю якості аудиту та супутніх послуг, відповідних внутрішньо фірмових положеннях і стандартах.

Нами розроблена система конфіденційного зберігання інформації та документів:

  • Положення про зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
  • Положення про політику інформаційної безпеки;
  • Положення про конфіденційність.

ЩОДО СТРАХУВАННЯ

Цивільно-правова відповідальність Аудиторської фірми перед третіми особами застрахована у страховій компанії ПрАТ “УАСК "АСКА" згідно договору страхування 3498745 від 20.11.2019р., що підтвержується виданим СТРАХОВИМ СЕРТИФІКАТОМ.

ФОТОКОПІЇ ДОКУМЕНТІВ