(044) 333 91 64

(067) 333 91 64

(099) 333 91 64

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ. Кому тепер необхідно щорічно проходити аудиторські перевірки.

Змінами  до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень, що набрали чинності 01.01.2018 року, майже на половину змінено перелік підприємств, які підлягають обов'язковому аудиту...

ЯК ОБРАТИ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ для проведення обов’язкового аудиту

1 січня 2018 року набрав чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який визначив правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та врегулював відносини, що виникають при їх впровадженні...

МІКРО-, МАЛІ, СЕРЕДНІ ТА ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА. Визначаємо на якої групи належить Ваше підприємство.

Відтепер відповідно до закону  підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств. Для різних груп законодавець встановлює особливі вимоги або, навпаки, дещо їх послаблює...

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Одне з нововведень закону - поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес». Такі підприємства: складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами; зобов’язані утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером...

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 01.01.2018 року, врегульовано питання щодо відповідальності і суб’єктів, які підлягають обов’язковим аудиторським перевіркам, і суб’єктів аудиторської діяльності...